niedziela, 2 grudnia 2012

KOMPAS MŁODEJ SZTUKI


Cieszymy się! lp. 52 oznacza 18 miejsce w Rankingu Młodej Sztuki opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej. Szczegóły na stronie KOMPASU MŁODEJ SZTUKI

We happy to announce were are no 52 - thats 18th place in the ranking of Young Polish Art KOMPAS MŁODEJ SZTUKI published in the pages of the Rzeczpospolita, It is reated by managers and owners of commercial and non-commercial galleries, the high-class professionals (art critics, respected curators, artists)fot Michał Pałasz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz